Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie mogą składać gminy samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją pozarządową. Umowa o partnerstwie – znajduje się w „Dokumentach do pobrania” (załącznik nr 6 w katalogu Załączniki do regulaminu).

Jaki jest zakres szkoleń

Tematyka szkoleń objętych dofinansowaniem to:
Rodzic w Internecie,
Mój biznes w sieci,
Moje finanse i transakcje w sieci,
Działam w sieciach społecznościowych,
Tworzę własną stronę internetową
Rolnik w sieci
Kultura w sieci

Uwaga! W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby zamieszkujące inne gminy pod warunkiem, iż oświadczą, że nie biorą udziału w analogicznych projektach w innych gminach.

Aktualności

2021

12 lutego
Wyniki VIII naboru wniosków

Komisja Konkursowa wyłoniła 3 gminy z województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, które otrzymają dotację na realizację mikroprojektów z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach projektu „Gmina na czasie”.

Lista przyznanych grantów znajduje się w pliku

12 lutego
NOWY NABÓR WNIOSKÓW

W związku z dużym zainteresowaniem do udziału w konkursie grantowym „Gmina na czasie”, przedłużamy termin naboru do dnia 12.02.2021 r. do godz. 23:59.

 

19 stycznia
NOWY NABÓR WNIOSKÓW

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Gmina na czasie”. O wsparcie mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta z województwa łódzkiego i województwa kujawsko-pomorskiego. Termin składania wniosków w ramach 8 naboru wniosków upływa 10.02.2021 roku o godz. 23:59.

2020

15 kwietnia
WYNIKI SIÓDMEGO NABORU WNIOSKÓW

Komisja Konkursowa wyłoniła 1 gminę z województwa kujawsko-pomorskiego, która otrzymała dotację na realizację mikroprojektu.

Gratulujemy!

6 marca
SZKOLENIE MERYTORYCZNE DLA TRENERÓW NOWYCH GMIN W PROJEKCIE „GMINA NA CZASIE”

W dniu 6 marca 2020 r. odbyło się kolejne szkolenie merytoryczne dla trenerów gmin z piątego i szóstego naboru w projekcie „Gmina na czasie”.

20 stycznia
ZAPRASZAMY DO SIÓDMEGO NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU „GMINA NA CZASIE”

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Gmina na czasie”. O wsparcie mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta z województwa łódzkiego i województwa kujawsko-pomorskiego. Termin składania wniosków w ramach 7 naboru wniosków upływa 28.02.2020 roku o godz. 23:59.

17 stycznia
WYNIKI SZÓSTEGO NABORU WNIOSKÓW

Komisja Konkursowa wyłoniła 6 gmin z województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, które otrzymają dotację na realizację mikroprojektów.

Lista przyznanych grantów znajduje się w pliku

Gratulujemy!

2019

2 grudnia
WYNIKI PIĄTEGO NABORU WNIOSKÓW

Komisja Konkursowa wyłoniła 4 gminy z województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, które otrzymają dotację na realizację mikroprojektów.

Lista przyznanych grantów znajduje się w pliku

Gratulujemy!

30 listopada
Wirtualna Gmina Chąśno

W ubiegłym tygodniu dobiegł końca cykl szkoleń w ramach mikroprojektu „Wirtualna Gmina Chąśno” realizowanego w ramach projektu „Gmina na czasie”. Szkolenia miały na celu podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych osób dorosłych oraz poznanie usług świadczonych drogą elektroniczną. W szkoleniach wzięło udział 48 mieszkańców gminy Chąśno.

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej ze szkoleń: galeria

29 listopada
PRZEDŁUŻONY SZÓSTY NABÓR WNIOSKÓW W PROJEKCIE „GMINA NA CZASIE``

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków w ramach VI naboru konkursu grantowego „Gmina na czasie” został przedłużony. Wnioski można składać do 9 grudnia 2019 do godz. 23:59.

31 paździe rnika
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sławno

Trwają szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Sławno (woj. łódzkie) w ramach mikroprojektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sławno” finansowanego ze środków projektu „Gmina na czasie”. Szkoleniami objętych zostanie łącznie 60 osób w wieku od 25 do 75 lat. W ramach mikroprojektu odbędą się szkolenia z tematyki: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Kultura w sieci”.

Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć ze szkoleń w gminie Sławno: galeria

20 września
DRUGIE SZKOLENIE DLA TRENERÓW LOKALNYCH „GMINY NA CZASIE”

W dniu 20 września odbyło się kolejne szkolenie merytoryczne dla trenerów lokalnych w ramach projektu „Gmina na czasie”. Szkoleniem objęci zostali instruktorzy, którzy przeszkolą mieszkańców kolejnych gmin, uczestniczących w projekcie.

16 września
ROZPOCZĄŁ SIĘ PIĄTY I SZÓSTY NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE GRANTOWYM „GMINA NA CZASIE”

Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie grantowym „Gmina na czasie”. Wprowadzono ułatwienia dotyczące możliwości przekazania sprzętu po zakończeniu realizacji mikroprojektu do szkół, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020. Od bieżącego naboru o wsparcie mogą ubiegać się także gminy miejskie o liczbie ludności powyżej 20 tys. osób. Termin składania wniosków w ramach naboru 5 to 31.10.2019, a w ramach naboru 6 – 03.12.2019.

21 sierpnia
INFORMACJA O PIĄTYM NABORZE WNIOSKÓW

Uprzejmie informujemy, że z początkiem września br. planowany jest piąty nabór dla gmin na realizację mikroprojektów w ramach projektu „Gmina na czasie”. Nabór będzie trwał do 18 października br.

29 lipca
WYNIKI CZWARTEGO NABORU WNIOSKÓW W KONKURSIE GRANTOWYM „GMINA NA CZASIE”

Komisja Konkursowa wyłoniła 7 gmin z województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, które otrzymają dotację na realizację mikroprojektów.

Lista przyznanych grantów znajduje się w pliku

Gratulujemy!

25 czerwca
SZKOLENIE DLA TRENERÓW LOKALNYCH „GMINY NA CZASIE”

W dniu 25 czerwca 2019 r. odbyło się pierwsze szkolenie merytoryczne dla instruktorów/trenerów lokalnych, którzy poprowadzą szkolenia dla mieszkańców swoich gmin. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostali ze scenariuszami zajęć przygotowanymi na potrzeby realizacji projektu „Gmina na czasie”.

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej ze szkoleń: galeria

18 czerwca
ZMIANA W FORMULARZU WNIOSKU

Niniejszym informujemy, że nastąpiła zmiana w zakresie informacji niezbędnych do przedstawienia we wniosku o grant. W punkcie dotyczącym kadry instruktorskiej zaplanowanej do prowadzenia szkoleń w ramach mikroprojektu odstąpiono od konieczności przedstawiania kadry z imienia i nazwiska oraz od konieczności załączania dokumentów potwierdzających posiadanie przez instruktorów doświadczenia. Należy opisać kompetencje i doświadczenie instruktorów odnosząc się do dokumentu „Wymagania w zakresie kompetencji instruktorów” (załącznik nr 2 do regulaminu). Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie beneficjent będzie zobowiązany dostarczyć na etapie realizacji mikroprojektu.

3 czerwca
CZWARTY NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE GRANTOWYM „GMINA NA CZASIE”

Od 03.06.2019 do 28.06.2019 roku trwa czwarty nabór wniosków w projekcie „Gmina na czasie”.

W ramach projektu gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 20 tys. mieszkańców z woj. łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego (samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją pozarządową) mogą ubiegać się o granty na realizację na swoim terenie mikroprojektów szkoleniowych, skierowanych do osób w wieku 25 lat i powyżej, w tym również osób niepełnosprawnych. Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi: 2 184 000 zł.

Celem projektu „Gmina na czasie” jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców terenów wiejskich i małych miast. W ramach mikroprojektu można uzyskać dofinansowanie nie tylko na koszty związane z samą organizacją szkolenia (promocja, catering, honoraria instruktorów), ale także na koszty zakupu sprzętu komputerowego.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem konkursu w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

17 maja
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU

W celu ułatwienia prawidłowego wypełnienia wniosku, w poszczególnych polach wniosku dodane zostały szczegółowe instrukcje w zakresie informacji wymaganych do przedstawienia.  Instrukcje są dostępne w polu “Wskazówki: jak wypełnić formularz?”. Postępowanie zgodnie z nimi znacząco zwiększy szanse na pozytywną ocenę wniosku.

15 maja
WYNIKI DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW NA MIKROPROJEKTY

Komisja Konkursowa wyłoniła 5 gmin z województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, które otrzymają dotację na mikroprojekty z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach projektu „Gmina na czasie”.

Lista przyznanych grantów znajduje się w pliku

15 kwietnia
TRZECI I CZWARTY NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE GRANTOWYM „GMINA NA CZASIE”

W terminie od 15.04.2019 do 31.05.2019 prowadzony będzie trzeci nabór wniosków do projektu „Gmina na czasie”, natomiast w terminie od 03.06.2019 do 28.06.2019 czwarty nabór wniosków.

W ramach projektu gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 20 tys. mieszkańców z woj. łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego (samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją pozarządową) mogą ubiegać się o granty na realizację na swoim terenie mikroprojektów szkoleniowych, skierowanych do osób w wieku 25 lat i powyżej, w tym również osób niepełnosprawnych. Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi: 2 184 000 zł.

Celem projektu „Gmina na czasie” jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców terenów wiejskich i małych miast. W ramach mikroprojektu można uzyskać dofinansowanie nie tylko na koszty związane z samą organizacją szkolenia (promocja, catering, honoraria instruktorów), ale także na koszty zakupu sprzętu komputerowego.

2 kwietnia
Wyniki pierwszego naboru wniosków na mikroprojekty

Komisja Konkursowa wyłoniła 4 gminy z województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, które otrzymają dotację na mikroprojekty z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach projektu „Gmina na czasie”.

Lista przyznanych grantów znajduje się w pliku

8 marca
Drugi nabór wniosków w konkursie grantowym „Gmina na czasie”

W terminie od 7 marca do 8 kwietnia 2019 roku prowadzony będzie drugi nabór wniosków do projektu „Gmina na czasie”.

W ramach projektu gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 20 tys. mieszkańców z woj. łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego (samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją pozarządową) mogą ubiegać się o granty na realizację na swoim terenie mikroprojektów szkoleniowych, skierowanych do osób w wieku 25 lat i powyżej, w tym również osób niepełnosprawnych. Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi: 2 184 000 zł.

Celem projektu „Gmina na czasie” jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców terenów wiejskich i małych miast. W ramach mikroprojektu można uzyskać dofinansowanie nie tylko na koszty związane z samą organizacją szkolenia (promocja, catering, honoraria instruktorów), ale także na koszty zakupu sprzętu komputerowego.

4 marca
ZAKOŃCZONO PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE GRANTOWYM „GMINA NA CZASIE”

Uprzejmie informujemy, że zakończony został pierwszy nabór wniosków. Ocenie wnioski sprawdzane są pod względem formalnym, a po pozytywnej ocenie zostaną przekazane do oceny finansowo-merytorycznej. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 02.04.2019.

4 luty
PROJEKT GRANTOWY DLA GMIN. NAWET 150 TYS. ZŁ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH!

W dniu dzisiejszym ogłaszamy nabór wniosków w konkursie. Nabór jest realizowany od dnia dzisiejszego (tzn. od 04.02.2019) do dnia 03.03.2019. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków poprzez system elektroniczny.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontast