Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie mogą składać gminy samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją pozarządową. Umowa o partnerstwie – znajduje się w „Dokumentach do pobrania” (załącznik nr 6 w katalogu Załączniki do regulaminu).

Jaki jest zakres szkoleń

Tematyka szkoleń objętych dofinansowaniem to:
Rodzic w Internecie,
Mój biznes w sieci,
Moje finanse i transakcje w sieci,
Działam w sieciach społecznościowych,
Tworzę własną stronę internetową
Rolnik w sieci
Kultura w sieci

Uwaga! W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby zamieszkujące inne gminy pod warunkiem, iż oświadczą, że nie biorą udziału w analogicznych projektach w innych gminach.

Aktualności

20 Stycznia
Nabór

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Gmina na czasie”. O wsparcie mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta z województwa łódzkiego i województwa kujawsko-pomorskiego. Termin składania wniosków w ramach 7 naboru wniosków upływa 28.02.2020 roku o godz. 23:59.

2 Grudnia
Nabór

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków w ramach VI naboru konkursu grantowego „Gmina na czasie” został przedłużony. Wnioski można składać do 9 grudnia 2019 do godz. 23:59.

16 września
Nabór

Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie grantowym „Gmina na czasie”. Wprowadzono ułatwienia dotyczące możliwości przekazania sprzętu po zakończeniu realizacji mikroprojektu do szkół, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020. Od bieżącego naboru o wsparcie mogą ubiegać się także gminy miejskie o liczbie ludności powyżej 20 tys. osób. Termin składania wniosków w ramach naboru 5 to 31.10.2019, a w ramach naboru 6 – 03.12.2019.

21 Sierpnia
Nabór

Uprzejmie informujemy, że z początkiem września br. planowany jest piąty nabór dla gmin na realizację mikroprojektów w ramach projektu „Gmina na czasie”. Nabór będzie trwał do 18 października br.

18 czerwca
Zmiana w formularzu wniosku

Niniejszym informujemy, że nastąpiła zmiana w zakresie informacji niezbędnych do przedstawienia we wniosku o grant. W punkcie dotyczącym kadry instruktorskiej zaplanowanej do prowadzenia szkoleń w ramach mikroprojektu odstąpiono od konieczności przedstawiania kadry z imienia i nazwiska oraz od konieczności załączania dokumentów potwierdzających posiadanie przez instruktorów doświadczenia. Należy opisać kompetencje i doświadczenie instruktorów odnosząc się do dokumentu „Wymagania w zakresie kompetencji instruktorów” (załącznik nr 2 do regulaminu). Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie beneficjent będzie zobowiązany dostarczyć na etapie realizacji mikroprojektu.

3 czerwca
Czwarty nabór wniosków w konkursie grantowym „Gmina na czasie”

Od 03.06.2019 do 28.06.2019 roku trwa czwarty nabór wniosków w projekcie „Gmina na czasie”.

W ramach projektu gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 20 tys. mieszkańców z woj. łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego (samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją pozarządową) mogą ubiegać się o granty na realizację na swoim terenie mikroprojektów szkoleniowych, skierowanych do osób w wieku 25 lat i powyżej, w tym również osób niepełnosprawnych. Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi: 2 184 000 zł.

Celem projektu „Gmina na czasie” jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców terenów wiejskich i małych miast. W ramach mikroprojektu można uzyskać dofinansowanie nie tylko na koszty związane z samą organizacją szkolenia (promocja, catering, honoraria instruktorów), ale także na koszty zakupu sprzętu komputerowego.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem konkursu w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

17 maja
Instrukcja wypełnienia wniosku

W celu ułatwienia prawidłowego wypełnienia wniosku, w poszczególnych polach wniosku dodane zostały szczegółowe instrukcje w zakresie informacji wymaganych do przedstawienia.  Instrukcje są dostępne w polu “Wskazówki: jak wypełnić formularz?”. Postępowanie zgodnie z nimi znacząco zwiększy szanse na pozytywną ocenę wniosku.

15 maja
WYNIKI DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW NA MIKROPROJEKTY

Komisja Konkursowa wyłoniła 5 gmin z województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, które otrzymają dotację na mikroprojekty z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach projektu „Gmina na czasie”.

Lista przyznanych grantów znajduje się w pliku

29 lipca
Wyniki czwartego naboru wniosków w konkursie grantowym „Gmina na czasie”

Komisja Konkursowa wyłoniła 7 gmin z województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, które otrzymają dotację na realizację mikroprojektów.

Lista przyznanych grantów znajduje się w pliku: Lista laureatów 4 naboru.pdf

Gratulujemy!

2 kwietnia
Wyniki pierwszego naboru wniosków na mikroprojekty

Komisja Konkursowa wyłoniła 4 gminy z województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, które otrzymają dotację na mikroprojekty z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach projektu „Gmina na czasie”.

Lista przyznanych grantów znajduje się w pliku Lista laureatów I naboru.pdf.

8 marca
Drugi nabór wniosków w konkursie grantowym „Gmina na czasie”

W terminie od 7 marca do 8 kwietnia 2019 roku prowadzony będzie drugi nabór wniosków do projektu „Gmina na czasie”.

W ramach projektu gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 20 tys. mieszkańców z woj. łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego (samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją pozarządową) mogą ubiegać się o granty na realizację na swoim terenie mikroprojektów szkoleniowych, skierowanych do osób w wieku 25 lat i powyżej, w tym również osób niepełnosprawnych. Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi: 2 184 000 zł.

Celem projektu „Gmina na czasie” jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców terenów wiejskich i małych miast. W ramach mikroprojektu można uzyskać dofinansowanie nie tylko na koszty związane z samą organizacją szkolenia (promocja, catering, honoraria instruktorów), ale także na koszty zakupu sprzętu komputerowego.

4 marca
ZAKOŃCZONO NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE

Uprzejmie informujemy, że zakończony został pierwszy nabór wniosków. Ocenie wnioski sprawdzane są pod względem formalnym, a po pozytywnej ocenie zostaną przekazane do oceny finansowo-merytorycznej. Wyniki dostana opublikowane do dnia 02.04.2019.

4 luty
PROJEKT GRANTOWY DLA GMIN. NAWET 150 TYS. ZŁ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH!

W dniu dzisiejszym ogłaszamy nabór wniosków w konkursie. Nabór jest realizowany od dnia dzisiejszego (tzn. od 04.02.2019) do dnia 03.03.2019. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków poprzez system elektroniczny.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontast