„Gmina na czasie” to nowy projekt Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, którego celem jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu gminy działając samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją pozarządową mogą ubiegać się o granty na realizację mikroprojektów szkoleniowych, skierowanych do swoich mieszkańców.

Szkolenia będą obejmować następujące zagadnienia:

 1. Rodzic w Internecie
 2. Mój biznes w sieci
 3. Moje finanse i transakcje w sieci
 4. Działam w sieciach społecznościowych
 5. Tworzę własną stronę internetową
 6. Rolnik w sieci
 7. Kultura w sieci

Poziom dofinansowania mikroprojektów wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, co oznacza brak konieczności zapewnienia wkładu finansowego ze strony grantobiorcy. Grant przekazany jest w formie zaliczki wypłaconej w całości po podpisaniu umowy na realizację mikroprojektu.

W ramach mikroprojektu mogą być finansowane następujące rodzaje i koszty działań (koszty kwalifikowalne mikroprojektu):

 • wydatki na promocję – do 20% kwoty grantu,
 • wydatki na zakup sprzętu – do 40% kwoty grantu,
 • wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp., z wyłączeniem wynagrodzeń) – do 20% kwoty grantu,
 • wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – do 40% kwoty grantu,
 • wydatki na administrację/zarządzanie mikroprojektem/szkoleniem – do 20% kwoty grantu.

Całkowita kwota grantu nie może być niższa niż 15 tys. zł i nie wyższa niż 150 tys. zł.

Przewidywany czas trwania oceny wniosków: 30 dni od zakończenia naboru.

Fundacja zapewnia m.in.:

 • przeszkolenie merytoryczne instruktorów, którzy poprowadzą szkolenia w gminie,
 • platformę e-learningową dla instruktorów,
 • materiały merytoryczne,
 • promocję mikroprojektów na stronie internetowej.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontast